Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Participation in international conferences
 1. Peace, Security and Stability – international dialogue and the role of EU. Sixth ECSA – World Conference, Brussels 2002

 2. Gender Equality and Europe’s Future. Brussels, March 2003

 3. I Mediterranei, South/ East Thematic Network. Malta, March 2004

 4. Dialogue Between Peoples and Cultures: Actors in the Dialogue. Brussels, May 2004

 5. New Institutional Challenges in the Light of the EU Enlargement, „I Mediterranei, South/ East Thematic Network”. Nice, September 2004

 6. The European Union and Emerging World Orders: Perceptions and Strategies. 7th ECSA World Conference. Brussels, December 2004

 7. I Mediterranei, South/ East Thematic Network. Umbria, grudzień 2004

 8. Dialogue Between Peoples and Cultures. Brussels, February 2005

 9. Decision-making system within the European Union. „I Mediterranei, South/ East Thematic Network”, Malta, September 2005

 10. Europe’s challenges in a globalizes world. ECSA- World Conference. Global Jean Monnet Conference. Brussels, November 2006

 11. The European Union and word Sustainable Development. Global Jean Monnet Conference. Brussels, November 2007

 12.  A Europe of achievements in a changing world - ECSA-WORLD CONFERENCE, 24-25th November 2008 Brussels

 13.  Scientific Culture, Communication, Gender – An Innovative Challenge for Women Scientists – EPWS ANNUAL CONFERENCE, 25-26thBrussels June 2009

wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: