Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
External Activities
 • Twelve intakes to Postgraduate Studies for EU Officials and public administration in cooperation with The School of Banking and Management in Cracow. The total number of students: over 550 (since 2003)

 • E-learning project on European Integration for The Marshal Office of the Malopolska Region

 • Elaborating answers on 1500 questions concerning European Union on request of Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, in cooperation with The School of Banking and Management in Cracow

 • Lectures for secondary school teachers in Katowice: 5 sessions

 • Open Doors Day for University of Economics candidates (2006,2007,2008,2009)

 • Team Europe Lectures

 • Organization of Information Point open for the general society

 • A number of radio interviews as experts on European Integration

 • Organization of competitions/contests on knowledge about European Union for 2650 pupils from secondary schools (2005,2006,2007,2008,2009)

 • Participation in the ECSA World conferences in Brussels

 • Discussion concentrated on the Constitutional Treaty in Brussels

 • Discussion concentrated on the Lisbon Treaty in Brussels

 • Participation in the Jean Monnet Conferences in Brussels

 • Participation in the Jean Monnet Centers of Excellence Coordinators meeting

 • Participation in the Erasmus Mundus Programme, Action 4: Enhancing Attractiveness promoted by University Consortium of Ragusa

 • Open lecture in the Debate on the Lisbon Treaty, organized by the Centre of Young Democrats in Krakow

 • Participation in open discussion of academic professors about the Treaty Establishing a Constitution for Europe, organized by the EU Parliament Member Janusz Onyszkiweicz at the Jagiellonian University

 • Participation in the international project I Mediterranei

 • Participation in the international project SEDEIC together with the University of Rome, University of Malta, University of Oviedo, University of Minho-Braga, University of Camilo José Cela in Madrid, University of Warsaw, University of Cracow and Chamber of Commerce of Nice.

wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: