Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Jean Monnet Centre of Excellence

Jean Monnet Centre of Excellence was established in 2006 as a part of the Department of European Economic Integration at the Cracow University of Economics on the basis of Jean Monnet Chair.

Jean Monnet Chair and Centre of Excellence Jean Monnet are elements of a prestigious Jean Monnet Project, cofinanced by the European Commission. This Project is addressed to universities in the EU member countries, EU candidate countries and other countries  interested in the development of new teaching activities and scientific researches in the field of European integration.

The Project supports the activities of European integration experts, who possess rich didactic and scientific background on research in the area of European economic integration and who wish to pursue further teaching and scientific initiatives. The main purpose of the Project is the establishment of solid structures concerned with the teaching of European economic, legal and political integration and the introduction of new subjects in the didactic offer and university education programmes.

The Project enables scientists and universities from the European Community Studies Association (ECSA) to join the international Jean Monnet network.

 Core aims and objectives of the Jan Monnet Centre of Excellence are:

 • Developing teaching European issues on Bachelor and Master levels
 • Expanding knowledge on rules and mechanism of EU
 • Developing knowledge about European Integration
 • Bringing closer the debate on teaching European issues in frame of Jean Monnet Centers of Excellence and Jean Monnet Chairs
 • Starting cooperation within JM Chairs and JM CE in Poland
 • Gaining a deep understanding of the European Union, especially recent developments, such as EU enlargement and its consequences, Lisbon Treaty
 • Organizing  the postgraduate courses on European Studies:
  • for the candidates on EU officials
  • for Polish administrative officials dealing with European Integration
 • Making the Jean Monnet activities more visible in the society (e.g. JMCE website, database on EU and the process of integration, publications, leaflets, lectures, seminars, courses)
 • Better exploitation of expertise:
  • a number of trainings on functioning of European criminal cooperation for Polish lawyers
  • a number of legal expertise for the Polish Government
  • a number of legal expertise for the Polish Parliament
 • Building a Network of Jean Monnet Professors and Jean Monnet Centers of Excellence:
  • organizing round table debates about teaching European issues on undergraduate and graduate level
 • Non-academic activities:
  • organizing open lectures for pupils, secondary school teachers, local and regional institutions, PhD students
  • organizing competitions/contests on knowledge about the European Union for post-gymnasium pupils
  • organizing open doors days for university candidates
wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: