Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Konferencja Wspólna Europa 2007

Zdjęcia z konferencji

Termin: 17 maja 2007

Temat: WSPÓLNA EUROPA - OSIĄGNIĘCIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU UNII EUROPEJSKIEJ

Program:

Tematy wystąpień:

 • Prof. dr hab. Helena Tendera - Właszczuk - Jean Monet Centre of Excellence - Wspólnoty Europejskie – podsumowanie 50 lat funkcjonowania
 • Pan Jan Węgrzyn, Dyrektor Generalny Urzędu do spraw Repatriacji Cudzoziemców Rzeczpospolitej Polskiej – Problemy imigrantów w Unii Europejskiej i Polsce – nowe wyzwania integracji
 • Pani Maria Pamuła, specjalista do spraw ochrony uchodźców Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców –Praktyka ochrony uchodźców w Polsce i wybranych krajach UE

 • Prof. ŚWSZ dr hab. Diana Pietruch-Reizes, Uniwersytet Śląski – Konkurencyjność Unii Europejskiej a budowa gospodarki opartej na wiedzy
 • >Prof. dr hab. Stanisław Swadźba, Akademia Ekonomiczna w Katowicach – Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w procesie integracji z Unią Europejską
 • Dr Mirosław Natanek, Uniwersytet Jagielloński – Przyszłość Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europ

Warsztaty:

 • Warsztat I: Praktyka ochrony uchodźców w Polsce i wybranych krajach – z doświadczeń UNHCR - Pani Maria Pamuła – Specjalista do spraw ochrony uchodźców Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
 • Warsztat II: Multinarodowość i Multikulturowość u Unii Europejskiej – Stereotypy i sposoby ich przezwyciężania – Mgr Katarzyna Nagórna i Mgr Adam Wasiołka
 • Warsztat III: Wyzwania edukacyjne w Zjednoczonej Europie – swoboda przepływu studentów – Mgr Hanna Kelm i Mgr Agnieszka Kmiecik

Imprezy towarzyszące:

 • Ogłoszenie wyników III edycji konkursu wiedzy z zakresu europejskiej integracji gospodarczej Europę Warto Poznać – dla kilkuset uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego
 • Punkt Informacyjny UKIE
 • Prezentacja rezultatów sondy ulicznej przeprowadzonej wśród mieszkańców aglomeracji Górnego Śląska na temat odczuwanych konsekwencji integracji Polski z UE. Przeprowadzenie analogicznej sondy wśród studentów kierunków ekonomicznych uczelni Górnego Śląska
 • Dyskusja panelowa
 • Warsztaty dla Studentów i Członków Kół Europejskich

Galeria zdjęć:

 

wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: