Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Konferencja Wspólna Europa 2006

Zdjęcia z konferencji

Termin: 21 kwietnia 2006

Temat: WSPÓLNA EUROPA - SPOŁECZNE I EKONOMICZNE KONSEKWENCJE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Program:

10.00-13.00

Wystąpienia programowe:
 • Poseł Parlamentu Europejskiego Prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska - Społeczne i ekonomiczne konsekwencje integracji – perspektywa Parlamentu Europejskiego
 • Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej - Społeczne i ekonomiczne konsekwencje integracji – perspektywa Komitetu Społeczno – Ekonomicznego Unii Europejskiej
 • Prof. dr hab. Gerhard Scharschmidt, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach - Analiza społecznych i ekonomicznych konsekwencji integracji na przykładzie Niemiec
 • Prof. dr hab. Helena Tendera – Właszczuk – Jean Monet Chairholder - Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na poziom życia i rynek pracy w Polsce
 • Dr Mirosław Natanek, Uniwersytet Jagielloński - Problemy społeczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej
 • Mgr Magdalena Zając, Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kobiety na polskim rynku pracy
 • Mgr Wojciech Bąba, Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Sytuacja niepełnosprawnych w Unii Europejskiej
 • Ogłoszenie wyników II edycji konkursu „Europę warto poznać” i wręczenie nagród laureatom konkursu wiedzy o Unii Europejskiej

13.00-13.30

Przerwa

13.30-15.00

Warsztaty tematyczne:

 • Mgr Adam Wasiołka, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach - Stereotypy na temat Polaków (Warsztaty w języku angielskim)
 • Mgr Teresa Gąsior Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach - Równouprawnienie kobiet (Warsztaty w języku niemieckim)

Imprezy towarzyszące:

 • Ogłoszenie wyników konkursu wiedzy o Unii Europejskiej „Europę warto poznać”; patronat honorowy konkursu Prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Punkt Informacyjny UKIE
 • Prezentacja wyników sondy ulicznej nt.: Społeczne i ekonomiczne konsekwencje integracji europejskiej według mieszkańców Górnego Śląska - Studenckie Centrum Kultury Europejskiej (koło naukowe SWSZ)

Galeria zdjęć:

  
   
   

 

wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: