Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Konferencja Wspólna Europa 2005

Zdjęcia z konferencji

Termin: 6 maja 2005

Temat: WSPÓLNA EUROPA – PROBLEMY NOWEJ, ROZSZERZONEJ EUROPY – KONSTYTUCJA DLA EUROPY

Program:

11.00-13.30

  • Prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska, Poseł Parlamentu Europejskiego - Geneza i idea Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
  • Dr Aleksandra Kunce, Uniwersytet Śląski - Idea tożsamości europejskiej
  • Mgr Magdalena Zajączkowska, Akademia Ekonomiczna, Kraków - Polityki i funkcjonowanie Unii Europejskiej w świetle Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
  • Prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk - Jean Monnet Chairholder - Polska w obliczu zmian wprowadzanych Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy

13.30-14.00

Przerwa

14.00-15.30

Warsztaty tematyczne:

  • Szanse edukacji w Europie - mgr Anna Dewalska - Opitek, mgr Hanna Właszczuk, ŚWSZ, Katowice
  • Europejski rynek pracy - dr Krzysztof Koj, AE, Katowice

Imprezy towarzyszące:

  • Ogłoszenie wyników konkursu wiedzy o Unii Europejskiej „Europę warto poznać” - Patronat honorowy: Poseł Parlamentu Europejskiego, prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska
  • Punkt Informacyjny UKIE
  • Prezentacja wyników sondy ulicznej nt. znajomości Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy

Galeria zdjęć:

  
 

 

wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: