Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Home
 
 
 
Cykl konferencji Wspólna Europa

1. Organizator konferencji:

 • Katedra Europeistyki, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach,
 • Jean Monnet Chair – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Jean Monnet Centre of Excellence – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

2. Uczestnicy konferencji:

 • Władze Miasta i Regionu
 • Regionalne instytucje biznesowe
 • Studenci i Pracownicy Nauki publicznych i niepublicznych szkół wyższych regionu, o profilu ekonomicznym
 • Uczniowie i Nauczyciele Szkół Średnich Regionu
 • Kluby Europejskie
 • Członkowie lokalnych NGO’s
3. Cele konferencji:
 • Pobudzanie świadomości proeuropejskiej
 • Propagowanie idei integracji europejskiej
 • Szerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej
 • Analiza osiągnięć i doświadczeń 50 lat funkcjonowania Wspólnot Europejskich
 • Ukazanie strategii rozwoju Unii Europejskiej – szans i barier procesu integracji
 • Wdrażanie zasady – nic o nas bez nas w Europie
 • Pobudzenie zainteresowania kierunkiem procesów integracyjnych w Unii Europejskiej
wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: