Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Konkurs Europę warto poznać

 

Śląska Wyższa Szkoła im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach wraz z Jean Monnet Chair przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Jean Monnet Centre of Excellence przy Uniwersytecie Ekonomicznym corocznie od 2005 roku organizują konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dotyczący tematyki unijnej, pod hasłem „Europę Warto Poznać”. Głównym celem konkursu jest pogłębianie wiedzy nt. Unii Europejskiej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. śląskiego.

 

Ponieważ konkurs nie jest skierowany wyłącznie do maturzystów, chętnie biorą w nim udział również uczniowie młodszych klas. W sumie podczas czterech edycji w konkursie wzięło udział ponad 2200 uczniów z 378 szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa śląskiego.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym trzyosobowe zespoły uczniów (każda szkoła może zgłosić nawet do trzech zespołów) rozwiązują wspólnie test z zagadnień związanych z Unią Europejską. Pytania dotyczą przede wszystkim historii Wspólnot, funkcjonowania instytucji unijnych, polityk wspólnotowych oraz etapów integracji Polski z UE. Dziesięć zespołów, które zdobędą największą ilość punktów, przechodzi do drugiego etapu, który odbywa się w formie ustnej.

Przed komisją składająca się z ekspertów w dziedzinie integracji, prawa oraz gospodarki Wspólnot Europejskich, finaliści odpowiadają na pięć wylosowanych przez siebie pytań o podwyższonym stopniu trudności. Uczniowie z trzech zespołów, które najlepiej odpowiedzą na pytania, otrzymują cenne nagrody.

Zwycięski zespół trzyosobowy wygrywa wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, ufundowany przez Biuro Poselskie Eurodeputowanej Prof. Genowefy Grabowskiej, która sprawuje patronat nad konkursem. Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymują również cenne nagrody materialne w postaci komputerów lub laptopów. Dla zespołów, które zajmą drugie i trzecie miejsce, przewidziane są nagrody w postaci aparatów cyfrowych oraz odtwarzaczy MP3.

Prof. dr hab. Helena Tendera - Właszczuk

 

wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: