Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Ośrodki naukowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 1. Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego
 2. Katedra Filozofii
 3. Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
 4. Katedra Handlu Zagranicznego
 5. Katedra Makroekonomii
 6. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
 7. Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego
 8. Katedra Studiów Europejskich
 9. Katedra Teorii Ekonomii
 10. Katedra Zarządzania Międzynarodowego
 11. Księgarnia Ekonomiczna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Inne ośrodki akademickie

 1. Katedra Prawa Europejskiego, Uniwersytet Jagielloński
 2. Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński
 3. Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa
 4. Katedra Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa
 5. Katedra Prawa Europejskiego, Szkoła Główna Handlowa
 6. Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa
 7. Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa
 8. Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej, Uniwersytet Gdański
 9. Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Uniwersytet Łódzki
 10. Instytut Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski
 11. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
 12. Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 13. Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta, Uniwersytet Szczeciński
 14. Katedra Europeistyki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
 15. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 16. Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: