Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Katedra Jean Monnet
W ramach Katedry Jean Monnet, funkcjonującej od 2003 roku prowadzone są następujące zajęcia dydaktyczne:
 • Integracja europejska
 • Procesy integracyjne w gospodarce światowej
 • Społeczne i ekonomiczne konsekwencje integracji
 • Polska w Unii Europejskiej
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • Nowa ekonomia europejska
 • Wspólna Europa
 • Wykłady na studiach doktoranckich
 • Seminaria magisterskie
 • Seminaria dyplomowe w języku angielskim.

Łącznie w latach 2003-2007
 • przeprowadzono 1255 godzin zajęć dydaktycznych
 • dla 2923 studentów
 • zakończono obroną 191 prac magisterskich i licencjackich, w tym w języku angielskim zakończono obroną 3 przewody doktorskie.

Badania naukowe

Katedra Jean Monnet od daty powstania prowadzi badania naukowe na temat:
 • Ocena przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej
 • Specyfika wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej
 • Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich do Unii Europejskiej
 • Badanie społeczno-ekonomicznego dystansu w rozwoju krajów członkowskich Unii Europejskiej
 • Poziom i warunki życia w Polsce na tle krajów UE-15

Zakończone przewody doktorskie

 • Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej
 • Meksyk w Północnoamerykańskiej Strefie Wolnego Handlu - problemy integracji krajów na różnym poziomie rozwoju
 • Konsekwencje ekonomiczne deficytu obrotów bieżących w Polsce po roku 1990

Konferencje naukowe, seminaria i debaty
 
W ramach Katedry Jean Monnet zorganizowano następujące konferencje naukowe:
 • Ocena przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej
 • Wspólna Europa – przyszłość i perspektywy. Miejsce Polski we Wspólnej Europie
 • How to Benefit from the Differences Among EU Member Countries
 • 50-lecie Wspólnot Europejskich – Historia i perspektywy.

Inicjatywy na szczeblu lokalnym i regionalnym

 • Prowadzenie wykładów na studiach podyplomowych dla kandydatów na urzędników europejskich
 • Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych z zakresu integracji europejskiej
 • Współudział w opracowaniu kursu e-learningowego dla urzędników administracji szczebla regionalnego
 • Koordynacja i współudział w opracowaniu odpowiedzi na 1500 pytań na temat Unii Europejskiej do portalu internetowego UKIE
 • Współorganizacja konferencji Wspólna Europa – Przyszłość i perspektywy
 • Współorganizacja konferencji Wspólna Europa – Historia i perspektywy.
 • Współorganizacja konferencji Wspólna Europa – Problemy rozszerzonej Unii Europejskiej
 • Współorganizacja konferencji Wspólna Europa – Traktat Ustanawiający Konstytucję dla Europy
 • Udział w dyskusji organizowanej przez Parlamentarzystów Europejskich na temat Traktatu Ustanawiającego Konstytucje dla Europy.

wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: