Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Działalność Jean Monnet CoE

W pierwszym roku funkcjonowania Centre of Excellence Jean Monnet prowadzono zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – łącznie 405 godzin dydaktycznych dla 512 studentów na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. W roku akademickim 2006/2007 wprowadzono do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych nowy kierunek studiów – Europeistyka. Są to studia licencjackie na studiach dziennych (w roku akademickim 2007/2008 uruchomione zostaną studia niestacjonarne weekendowe na tym kierunku). Studia obejmują 1860 godzin dydaktycznych w okresie trzech lat (6 semestrów), 180 punktów ECTS.

W roku akademickim 2006/2007 program nauczania na tym kierunku objął następujące przedmioty:

 • Informatyka
 • Język angielski
 • Język obcy II
 • Psychologia
 • Politologia i podstawy wiedzy o państwie
 • Socjologia
 • Mikroekonomia
 • Antropologia społeczna Europy
 • Socjologia stosunków międzynarodowych
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Wstęp do prawa
 • Makroekonomia
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Międzynarodowe porównania gospodarcze

Pierwszy rok studiów na tym kierunku ukończyło 89 studentów.Liczba kandydatów na ten kierunek w roku akademickim 2007/2008 przekroczyła 800. Centre of Excellence Jean Monnet wspiera badania naukowe. W lipcu 2007 roku została złożona do druku książka na temat Badanie poziomu i warunków życia w Polsce w porównaniu do krajów UE-15. W maju 2007 roku zorganizowano Konferencję Naukową na temat 50-lecie Wspólnot Europejskich – Historia i perspektywy. Konferencja zgromadziła wybitnych naukowców: historyków, ekonomistów, politologów, socjologów i prawników badających problematykę Unii Europejskiej. W konferencji udział wzięli Kierownicy Katedr Jean Monnet oraz Kierujący Centrami Doskonałości Jean Monnet z Warszawy, Poznania, Torunia, i Krakowa, reprezentujący 12 ośrodków akademickich.

W maju 2007 roku zorganizowano Konferencję Dydaktyczną na temat kształcenia na kierunku Europeistyka. W konferencji uczestniczyli Kuratorzy tego kierunku na kilku polskich uczelniach, Kierownicy Katedr Jean Monnet, Kierujący Jean Monnet Centres of Excellence oraz Naukowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaangażowani w prowadzenie zajęć na tym kierunku.

Na szczeblu regionalnym i lokalnym:

 • Zorganizowano Dzień Otwarty dla kandydatów na studia na kierunku Europeistyka.
 • Prowadzono wykłady otwarte przy współpracy z TEAM EUROPE.
 • Uczestniczono w dyskusji na temat przyszłości Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy, zorganizowanej przez Eurodeputowanego – Janusza Onyszkiewicza.
 • Wykład dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych na temat Polityki Imigracyjnej Unii Europejskiej, w ramach konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.
 • Współorganizowano Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla ponad 500 uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Współorganizowano konferencję Wspólna Europa – Historia i perspektywy.
 • Udzielono kilku wywiadów radiowych w związku z organizowanymi konferencjami.
 • Zorganizowanie przy Centre of Excellence Jean Monnet otwartego punktu informacji europejskiej na tematy :
  • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
  • Prawo Wspólnotowe
  • Pozyskiwanie funduszy unijnych.
wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: