Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Czym jest Jean Monnet CoE?

Centre of Excellence Jean Monnet powstało przy Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej w październiku 2006 roku, na bazie Katedry Jean Monnet.

Celem Centrum jest tworzenie bazy współpracy naukowców zajmujących się problematyką integracji europejskiej, w tym promowanie współpracy Profesorów Jean Monnet, kierujących Katedrami Jean Monnet, prowadzących zajęcia w ramach Programu Jean Monnet (modułów europejskich). Ponadto Centrum Doskonałości ma służyć integracji badań ekonomicznych, prawnych, historycznych i politologicznych. Centrum musi być otwarte na współpracę z otoczeniem i organizować oraz współuczestniczyć w inicjatywach lokalnych i regionalnych propagujących wiedzę na temat procesów integracyjnych w Unii Europejskiej.

Katedra Jean Monnet (Jean Monnet Chair) funkcjonuje przy Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 2003 roku. Zakres działalności Katedry obejmuje prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie magisterskim i podyplomowym oraz prowadzenie badań naukowych z zakresu integracji europejskiej. Komisja Europejska przewiduje prowadzenie Katedr Jean Monnet specjalizujących się w jednej z czterech głównych dyscyplin: ekonomia, prawo, historia, nauki polityczne. Katedra nasza specjalizuje się w zakresie ekonomii. Zakres działań naszej Katedry obejmuje:

  • Działalność dydaktyczną
  • Działalność naukową, w tym publikacje naukowe
  • Organizację konferencji, sympozjów, debat.

 

wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: