Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Badania statutowe

 


Badania statutowe Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej w roku 2014:

Tytuł: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej


Badania statutowe Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej w roku 2013:

Tytuł: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej


Badania statutowe Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej w roku 2012:

Tytuł: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej


Badania statutowe Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej w roku 2011:

Tytuł: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim cz. II


Badania statutowe Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej w roku 2010:

Tytuł: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim cz. I


Badania statutowe Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej w roku 2009:

Tytuł: Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu


Badania statutowe Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej w roku 2008:

Tytuł: Ewolucja i ocena funkcjonowania Trzeciego Filaru Unii Europejskiej


Badania statutowe Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej w roku 2007:

Tytuł: Bariery intgegracji Unii Europejskiej


Badania statutowe Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej w roku 2006:

Tytuł: Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej - Część II


Badania statutowe Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej w roku 2005:

Tytuł: Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej - Część I


Badania statutowe Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej w roku 2004:

Tytuł: Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej


wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: