Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez pracowników Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej

prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk:

 • Ekonometria
 • Metody optymalizacyjne w handlu zagranicznym
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne studia doktoranckie
 • Przemiany we współczesnej gospodarce światowej
 • International Business
 • Handel zagraniczny
 • Teorie handlu zagranicznego
 • Międzynarodowe organizacje finansowe
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Technika i organizacja handlu zagranicznego
 • Nauka o przedsiębiorstwie
 • Międzynarodowa integracja gospodarcza
 • Procesy integracyjne w gospodarce światowej
 • Europejska integracja gospodarcza
 • Ekonomiczne i społeczne konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską (w ramach Katedry Jean Monnet)
 • Mechanizm funkcjonowania Unii Europejskiej (w ramach Katedry Jean Monnet)
 • Analiza rynków zagranicznych
 • Podstawy marketingu
 • Marketing usług bankowych
 • Marketing międzynarodowy
 • Negocjacje i komunikacja
 • Protokół dyplomatyczny
 • Wspólna Europa, przyszłość i perspektywy (w ramach Katedry Jean Monnet)
 • Nowa ekonomia europejska (w ramach Katedry Jean Monnet)
 • Polityki wspólnotowe
 • Seminaria dyplomowe
 • Seminaria magisterskie
 • Seminaria w języku angielskim
 • Seminaria doktorskie
dr Wojciech Bąba
 • Europejska polityka społeczna,
 • Marketing międzynarodowy,
 • Międzynarodowa integracja gospodarcza,
 • Współczesna gospodarka światowa,

dr Magdalena Zajączkowska

 • Instytucje i proces decyzyjny w Unii Europejskiej,
 • Prawo europejskie.
wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: