Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
dr Aleksandra Pleśniarska

Wykształcenie:

 • 2015 – uzyskany stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, tytuł dysertacji: Wykorzystanie e-learningu w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie publicznego szkolnictwa wyższego w Polsce
 • 2010-2013 –Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, stacjonarne studia doktoranckie
 • 2012-2013 – Studium Doskonalenia Pedagogicznego UEK
 • 2007-2010 -  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, kierunek: Europeistyka, ukończone z wynikiem: bardzo dobrym
 • 2004-2009 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych, kierunek: Politologia, ukończone z wyróżnieniem

Publikacje naukowe (wybrane):

 • A. Pleśniarska, Wykorzystanie e-learningu w polskich uniwersytetach w aspekcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.
 • A. Pleśniarska (2016) ‘The potential of education: Poland compared to selected OECD countries’, Yearbook of the Institute of East-Central Europe (Special Issue: Visvizi, A. (ed.) Re-thinking the OECD’s role in global governance: members, policies, influence), 14(4): 209-225.
 • A. Pleśniarska, Współpraca nauki z biznesem na rzecz rozwoju gospodarczego, [w:] H. Tendera – Właszczuk, W. Bąba, M. Zajączkowska (red.) Nowe wyzwania integracji europejskiej, Difin, Warszawa 2016.
 • A. Pleśniarska, H. Tendera – Właszczuk, M. Kawalec, Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty [w:] H. Tendera – Właszczuk, Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej – diagnoza i perspektywy, Difin, Warszawa 2015.
 • A. Pleśniarska, E-learning a współczesny uniwersytet (E-Learning in the Modern University), „General and Professional Education”, Nr 3/2014.
 • A. Pleśniarska, Gospodarka oparta na wiedzy w Unii Europejskiej – stan i perspektywy rozwoju, [w:] H. Tendera – Właszczuk (red.), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? – Kierunki dyskusji na przyszłością integracji europejskiej, wyd. Difin, Warszawa 2014.
 • A. Pleśniarska, Struktura zasobów ludzkich dla nauki i techniki w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 908/2013.

Zainteresowania naukowe: polityka edukacyjna (szczególnie szkolnictwo wyższe), gospodarka oparta na wiedzy, badania i rozwój, współpraca nauki z biznesem, Unia Europejska

Prowadzone zajęcia:

 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Skuteczna współpraca w zespole projektowym
 • Pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Perspektywy rozwoju Europy i Polski
 • Państwo i władza w Europie
wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: