Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Wyjazd studyjny do Lwowa

Między 16, a 19 listopada 2008 roku członkowie Koła wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Lwowa. Przygotowując się do realizacji projektów naukowych we Lwowie, podzieliliśmy się na niewielkie grupy, z których każda miała zająć się odmienną tematyką. Tak więc były grupy zajmujące się : Polonią we Lwowie i na Ukrainie, przygotowaniami do Euro 2012, relacjami Ukraińsko-Rosyjskimi oraz polskim dziedzictwem kulturowym na Ukrainie.
Przygotowując się do realizacji projektów naukowych we Lwowie podzieliliśmy się na niewielkie grupy, z których każda miała zająć się odmienna tematyką. Tak więc były grupy zajmujące się tematyką : Polonii we Lwowie i na Ukrainie, przygotowań do Euro 2012, relacji Ukraińsko-Rosyjskich oraz polskim dziedzictwem kulturowym na Ukrainie.

Relacja Szymona Zawiłło:

Mnie przypadła grupa, która skupić sie miała na Polonii na Ukrainie- temat arcyciekawy! Chcieliśmy przyjrzeć się sytuacji ekonomicznej jej przedstawicieli, zapoznać się z tematyką Karty Polaka oraz dowiedzieć się jakie zmiany zaszły w ich życiu po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz po Pomarańczowej Rewolucji. Bazując na kontaktach zdobytych podczas prywatnego pobytu członków Koła we Lwowie, udało nam się umówić na wywiad z Wicekonsulem Marcinem Zieniewiczem z Działu Polonijnego Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz z Panią Emilią Chmielową, prezesem Federacji Polskich Organizacji na Ukrainie.
Parę godzin jazdy autokarem po polskich, a później ukraińskich drogach (z drobnym postojem na granicy) i dotarliśmy do Lwowa. Zaraz po zameldowaniu w hotelu ruszyliśmy na zwiedzanie. Lwów to w zgodnej opinii uczestników wyjazdu miasto przepiękne, ale zniszczone i zaniedbane. Widać ślady dawnej świetności, od dawna nieremontowane zabytkowe kamieniczki i pałace, Cmentarz Orląt Lwowskich, a także prześwitujące gdzieniegdzie i pamiętające czasy międzywojenne polskie reklamy namalowane na fasadach.
Po pierwszym dniu spędzonym na poznawaniu kultury Lwowa moja grupa odłączyła się od reszty i ruszyła do Konsulatu RP. Kto by pomyślał, że paru studentom, którzy zwiedzili już pół świata, największy problem w dostaniu się na miejsce sprawi… skasowanie biletu w tramwaju? Pomijając problem językowy, rozwiązanie techniczne zastosowane w kasowniku spowodowało, że musieliśmy prosić o pomoc innych pasażerów. Ot, uroki Lwowa. Przy okazji upewniliśmy się, że mieszkańcy Lwowa są bardzo pomocni, szczególnie kiedy słyszą język polski.

Wywiad z  Wicekonsulem Marcinem Zieniewiczem z Działu Polonijnego przeprowadzałem ja, Aleksandra Dyba, Beata Rolka oraz Radosław Zieliński. Rozmowę zdominowała tematyka Karty Polaka oraz sytuacji Polonii po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. Po wywiadzie, cały czas żywo dyskutując, złapaliśmy tramwaj powrotny (znowu epopeja biletowa) i udaliśmy sie na wspólny obiad do Pyzatej Chaty, serwującej specjały kuchni ukraińskiej. Kiedy mieliśmy już dość wrażeń smakowych, moja grupa udała się na lwowski Rynek (piękny, oświetlony, mnóstwo ludzi spędzających czas w ogródkach piwnych), przy którym w zabytkowej kamieniczce mieściła sie siedziba Federacji Polskich Organizacji na Ukrainie. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez Panią Prezes Chmielową, która odpowiadała na nasze pytania o działalność Federacji. Rzucał się w oczy brak środków na działalność tej organizacji- zniszczone meble, stary, ledwie działający komputer – a równocześnie niezwykła pogoda ducha oraz zapał do pracy. Do rozmowy wtrącał się też Polonus mieszkający na pograniczu ukraińsko rumuńskim, na Bukowinie, który był dumnym, jak sam podkreślał, posiadaczem Karty Polaka. Rozmawialiśmy bardzo długo o samej Karcie oraz korzyściach jakie daje posiadaczowi. Wszyscy wzruszyliśmy się słuchając o szczególnym stosunku jaki mają do niej właściciele tego dokumentu – to bardzo często jedyne potwierdzenie związków z Polską. Efekt? Wracaliśmy wypełnieni patriotyzmem, dumą z Polski i równocześnie nie dawała nam spokoju myśl, że bardzo często narzekamy na sytuację w naszym kraju, tymczasem w porównaniu do naszych rodaków na Wschodzie, egzystujemy w niemal luksusowych warunkach. „Łatwo być Polakiem w Polsce”, jak powiedział jeden z naszych rozmówców.
Pozostałe grupy również wypełniły swoje cele przewidziane na wyjazd studyjny. Szczególnie wyróżniła się, prowadzona przez Piotra Kosonia, grupa analizująca ślady polskiego dziedzictwa kulturowego we Lwowie. Wieczorem długo dyskutowaliśmy o niszczejących pałacach, zapomnianych kapliczkach, Cmentarzu Orląt i niezwykle powikłanej historii Polski i Ukrainy. Do Lwowa wrócimy jeszcze nie raz – tego jesteśmy pewni!

wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: