Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Koło Naukowe Integracji Europejskiej

Koło Naukowe Integracji Europejskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powstało w listopadzie 2007r. Jego głównym celem jest propagowanie wiedzy nt. Unii Europejskiej i idei zjednoczonej Europy wśród młodzieży studenckiej oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności jego członków. Rozumiejąc gospodarcze i polityczne znaczenie działalności Unii Europejskiej dla współczesnej Europy i świata, chcemy ukazać pozytywne efekty funkcjonowanie tej organizacji oraz wpływ jaki wywarła na dzisiejszy obraz Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Ważnym aspektem działalności KNIE jest przyszłość Unii, to w jaki sposób postrzegana jest przez państwa nie będące jej członkami oraz jej aktualna działalność. Od marca 2009 roku Prezesem Koła jest Szymon Zawiłło.

Koło Naukowe Integracji Europejskiej obecne jest na wielu wydarzeniach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, takich jak Dni Otwarte, Targi Kół Naukowych, Targi Pracy oraz Festiwal Nauki.

Osoby zainteresowane współpracą z Kołem Naukowym integracji Europejskiej zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na adres:

knie.uek@gmail.com

wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: