Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
29th May 2007

50 Years of the European Treaties: history and perspectives

On the occasion of the 50th anniversary of the establishment of the European Economic Community in 1957, European Economic Integration Chair of the University of Economics in Krakow organised two day conference: “50 Years of the European Treaties: history and perspectives” and the didactic workshop: “Teaching the European integration”. The conference took place at the University of Economics in Krakow from 29-30 May 2007 and brought together scholars from a few PolishUniversities (i.e. Jagiellonian Uiversity, Nicolaus Copernicus University, Gdansk University, University of Łódz, University of Economics in Krakow) and many students.

The conference was divided for two session: first one underlined changes within the 50 years of evolution of a regional organisation. As was stated – for good comprehension of European Integration processes, its characteristics and effects, the knowledge of beginning and ideas of European Integration is necessary.  The participants tried both to reflect critically upon some of the EU’s achievements and to think imaginatively about the diverse challenges facing the EU for the future. The second session discussed problems of teaching European integration itself and its perspectives from a range of disciplines – law, sociology, history etc -  as well as minimum standards of academic courses. The round table debate was focused on how to teach European issues on undergraduate level. It gathered teachers from Academy of Economics and other Jean Monnet Chairholders from polish universities.

The welcome was given by the Rector, prof. Ryszard Borowiecki. Chair of the first session: prof. Ryszard Piasecki (University of Łódź) and prof. Helena Tendera-Właszczuk (University of Economics, Krakow). Second day chair: prof. Helena Tendera-Właszczuk.

Programme of the conference:

First day:

Political achievements of the European Integration - Prof. Kazimierz Łastawski, Nicolaus Copernicus University Toruń, 

Judicial achievements of the European Integration – dr Czesław Paweł Kłak, Jagiellonian Uiversity, Krakow

Economic consequences of the European Integration. The future of euro – dr Marta Wajda-Lichy, University of Economics, Krakow

Perspectives and problems of the  EU Enlargements – prof. Stanisław Miklaszewski University of Economics, Krakow

The European Union and the Europe – prof. Jerzy Mikułowski-Pomorski, University of Economics, Krakow

Regional policy of the EU – changes and perspectives – prof. Irena Pietrzyk,  University of Economics, Krakow

Institutional framework of Polish economic development – prof. Ryszard Piasecki University of Łódź

CEFTA and the economic integration processes in the CEECs – dr Edward Molendowski

The barriers in the process of European Integration - prof. Helena Tendera-Właszczuk, University of Economics, Krakow

2007  Teaching the European Integration

The European integration and with relations to other scientific disciplines – dr Zbigniew Rudnicki ,University of Economics, Krakow

E-learning in teaching of European Integration – dr hab. Aleksander Surdej, University of Economics, Krakow

Discussion panel

The conference met with a lot of interest among research workers and around 120 students, not only from Cracow University of Economics, but also from other Cracovian and Polish universities. The conference was also a great opportunity for a fruitful discussion and exchange of opinions. Some of the participants made an attempt to present their own alternative views on the topics discussed. With no doubt, the conference has reached it’s target and will result in better understanding of the problems of enlarged Common Europe.

wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: