Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
8th April 2009

Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement

The conference, organized by the European Studies Chair of European Economic Integration Chair and Jean Monnet Center of Excellence, brought together outstanding professionals, both economists and politicals, from Poland, Europe and Canada.

There is no doubt that the problem of joining Central and Eastern Europe countries to the euro zone has now become an extremely important and exciting research area for researchers and the general public.

Prof. Amy Verdun from University of Vitoria presented a short history of the the creation and expansion of the European Monetary Union and adoption the euro by the EU member countries. She noted that although membership in the European Union, in theory should involve the adoption of common currency, the experience of the other countries suggests that this process is not automatic and immediate.

Another speaker, Professor Julius Horvath from the Central European University in Budapest, compared the experiences  in economies reformation of two countries: Slovakia and Hungarian.

Very pessimistic vision regarding adoption of the euro, this time in the case of Czech, was presented by Assem Dandashly  from University of Victoria. He noted that before the expansion of the zone not only the economic factors should be to analyzed, but also there is a need to watch closely the political situation.

The next speaker, Professor dr hab. Andrzej Wojtyna, representing Chair of Macroeconomics
clearly claimed that the in the face of the current crisis we should do everything that is possible to accelerate the adoption of the euro by the Central Europe
countries, particularly by Poland. He agreed however, that political factors play a
equally important role as economic issues.

The last speaker was dr Marek Dąbrowski from the Cracow University of Economics, who presented the report about polish currency in comparison with European currency.

wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: